Бог Трійця в Символі віри

Про всі три іпостасі Святої Трійці ми знаходимо в "Символі віри" - коротке вчення про те, в що повинні вірувати християни. Символ віри поділений на дванадцять частин.

Символом православної віри називається короткий і точний виклад усіх істин християнської віри, складений і затверджений на 1-му та на 2-му Вселенських Соборах. І хто ці істини не приймає, той не може бути православним християнином. Весь Символ православної віри складається з дванадцяти членів, і в кожному з них міститься особлива істина, або, як ще називають, догмат нашої православної віри. Символ православної віри читається так:

Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.

І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований.

І воскрес на третій день, як було написано.

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків.

В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів.

Чекаю воскресіння мертвих.

І життя будучого віку. Амінь.

Символом веры называется краткое и точное изложение основы христианского вероучения, составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. Весь Символ Веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры. 1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й — о Боге Духе Святом, 9-й — о Церкви, 10-й — о крещении, 11-й и 12-й — о воскресении мертвых и о вечной жизни.

1-й. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

2-й. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша;

(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не созданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;

3-й. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;

Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком;

4-й. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна;

Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;

5-й. И воскресшаго в третий день, по Писанием;

И воскресшего в третий день, согласно с Писаниями (пророческими).

6-й. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;

И восшедшего на небеса и седящего одесную Отца;

7-й. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И опять имеющего придти со славою судить живых и мертвых, царству, Которого не будет конца.

8-й. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

(Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.

9-й. Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

(Верую) и во Единую, Святую, Соборную (Вселенскую) и Апостольскую Церковь.

10-й. Исповедую едино Крещение во оставление грехов.

Исповедую одно крещение во оставление грехов.

11-й. Чаю воскресения мертвых.

Ожидаю воскресения мертвых.

12-й. И жизни будущаго века. Аминь.

И жизни будущего века. Истинно так.

Найближчі паломництва